Πότε αρχίζει ένα ζευγάρι να σκέφτεται την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Όπως υποδηλώνει και ο όρος, η εξωσωματική γονιμοποίηση, αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα: Έλεγχος υπογονιμότητας

Οι θεραπευτικοί μας χειρισμοί κατευθύνονται από το αίτιο της υπογονιμότητας. Έτσι λοιπόν, η θεραπεία είναι ανάλογη με την κατάσταση που προκαλεί βλάβη στη σπερματογένεση και εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή. Παρακάτω αναλύονται οι βασικές αρχές της

Διαβάστε περισσότερα: Θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας

Καθ’ έξιν (ή επαναλαμβανόμενες ή επανειλημμένες) αυτόματες αποβολές καλούνται οι επαναλαμβανόμενες συνεχείς αποβολές, τριών ή περισσοτέρων κλινικά αναγνωρισμένων κυήσεων . Τα ελάχιστα γνωρίσματα μιας κλινικά αναγνωρίσιμης κύησης είναι η αμηνόρροια

Διαβάστε περισσότερα: Καθ' εξιν αποβολές

ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το σπερμοδιάγραμμα αποτελεί ένα πολύ βασικό κομμάτι στη διερεύνηση της υπογονιμότητας ενός ζευγαριού καθώς μπορεί να μας δώσει

Διαβάστε περισσότερα: Ανδρικος Έλεγχος

Τι είναι η υστεροσαλπιγγογραφία και τι πληροφορίες μας δίνει;

Πρόκειται για ακτινογραφία της µήτρας και των σαλπίγγων. Αν η γυναίκα βρίσκεται σε µικρή ηλικία και δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο παθολογικό

Διαβάστε περισσότερα: Σαλπιγγογραφία

Τι είναι η λαπαροσκόπηση και πότε είναι απαραίτητη;

Είναι µία επεμβατική διαγνωστική μέθοδος και πραγµατοποιείται αφού έχει αναζητηθεί κάθε πιθανή αιτία υπογονιµότητας, στη διάρκεια των προηγούµενων εξετάσεων. Ωστόσο, επιτρέπει µία άµεση οπτική

Διαβάστε περισσότερα: Λαπαροσκόπηση
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ