Όλα Όσα Χρειάζεται Να Γνωρίζετε

Δωρεά Ωαρίων: Πώς γίνεται η επιλογή της δότριας;

Η χώρα μας διαθέτει προοδευτικό και σύγχρονο νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία δωρεάς ωαρίων. Οι δότριες είναι ανώνυμες (ούτε η δότρια γνωρίζει ποια γυναίκα πηρέ τα ωάριά της, ώστε η λήπτρια γνωρίζει από ποια γυναίκα προέρχονται τα ωάρια που παίρνει) και ηλικίας από 18-35 ετών. Η επιλογή της κατάλληλης δότριας γίνεται με βάση την ομάδα…

Διαβάστε περισσότερα

Προεμφυτευτική Διάγνωση (PGD) – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η προεμφυτευτική διάγνωση (PGD) είναι μία τεχνική που μπορεί να εφαρμοσθεί κατά την διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Είναι μία εναλλακτική διαδικασία στην προγεννητική διάγνωση, κατά τη οποία γίνεται η ανίχνευση του γενοτύπου των εμβρύων πριν την αρχή της εγκυμοσύνης. Προσφέρει την δυνατότητα σε ζευγάρια που πάσχουν ή είναι φορείς σοβαρών κληρονομικών νόσων, να ελαττώσουν τον…

Διαβάστε περισσότερα

Επαναλαμβανόμενες αποβολές- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ο αριθμός των απωλειών που απαιτούνται για να καθοριστεί η επαναλαμβανόμενη απώλεια κύησης Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, η θεωρητική συχνότητα εμφάνισης των RPL εξαρτάται από τον αριθμό των απωλειών που απαιτείται ώστε να πληρείτε ο ορισμός τους. Παραδοσιακά, η RPL ορίζονταν ως τρεις ή περισσότερες αυτόματες αποβολές και σε ορισμένες περιπτώσεις, περιλαμβάνεται επίσης μια δήλωση ότι…

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύστεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΒΡΥΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΕΩΝ Η διαδικασία της διαίρεσης/αυλάκωσης και ανάπτυξης του εμβρύου ξεκινά 48 ώρες (2 μέρες) μετά την ωοληψία, όπου το έμβρυο βρίσκεται στη φάση 2-4 κυττάρων, ενώ στις 72 ώρες (3 μέρες) το έμβρυο αποτελείται από 5-8 κύτταρα. Καθημερινά στο εργαστήριο οι εμβρυολόγοι αξιολογούν και καταγράφουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των…

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια θεραπευτικού κύκλου IVF: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ποια είναι τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης; Τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι: Διέγερση ωοθηκών Συλλογή ωαρίων (ωοληψία) Γονιμοποίηση ωαρίων στο εργαστήριο Εμβρυομεταφορά   Για ποιο λόγο οδηγείται ένα ζευγάρι σε εξωσωματική; Συνηθέστερη αιτία που οδηγούν ένα ζευγάρι σε εξωσωματική είναι: Αποφραγμένες σάλπιγγες Ανδρικός παράγων (χαμηλός αριθμός ή κινητικότητα σπερματοζωαρίων) Προχωρημένη ηλικία γυναίκας(πάνω των 40)…

Διαβάστε περισσότερα

Ωοληψία – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ωοληψία –  Υπό αναισθησία και υπερηχογραφική καθοδήγηση πραγματοποιείται η διακολπική παρακέντηση των ωοθυλακίων. Κατά τη διάρκεια της ωοληψίας, το ωοθυλακικό υγρό συλλέγεται σε δοκιμαστικούς σωλήνες, οι οποίοι μεταφέρονται άμεσα στο εργαστήριο, το οποίο βρίσκεται   Για την Ωοληψία, η διαδικασία πραγματοποιείται η διακολπική παρακέντηση των ωοθυλακίων υπό αναισθησία και υπερηχογραφική καθοδήγηση. Κατά τη διάρκεια της…

Διαβάστε περισσότερα

Σπερματέγχυση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η σπερματέγχυση είναι μία ανώδυνη διαδικασία που δεν απαιτεί αναισθησία. Με την χρήση ειδικής τεχνικής απομονώνονται τα σπερματοζωάρια με τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Μετά την επεξεργασία του δείγματος, πραγματοποιείται ενδομήτριος έγχυση του σπέρματος με   ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ Η ασθενής υποβάλλεται σε διαδοχικά υπερηχογραφήματα μέτρησης του αριθμού και του μεγέθους των ωοθυλακίων από την…

Διαβάστε περισσότερα

Εμβρυομεταφορά από Κατάψυξη

Πρωτόκολλο κατεψυγμένου κύκλου με χορήγηση ορμονικής θεραπείας Το πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται στη χρήση των κατεψυγμένων εμβρύων του ζευγαριού μετά από έναν προηγούμενο φυσικό κύκλο ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών, ενώ η ασθενής δεν υποβάλλεται σε νέο κύκλο διέγερσης με γοναδοτροπίνες αλλά ούτε και στη διαδικασία της ωοληψίας. Η κατάψυξη των εμβρύων ωστόσο, προυποθέτει ασθενείς με ικανοποιητικό…

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Τα πρωτόκολλα διέγερσης που χρησιμοποιούνται στην εξωσωματική καθορίζονται σύμφωνα με την κρίση του ιατρού και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς. Υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα αλλά αυτά που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι το μακρύ και το πρωτόκολλο των ανταγωνιστών.   Μακρύ πρωτόκολλο Το πρωτόκολλο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας για τον προγραμματισμό ωοληψίας. Στο μακρύ πρωτόκολλο διακρίνουμε…

Διαβάστε περισσότερα

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος, Ωαρίων & Εμβρύων

Στη Μονάδα μας παρέχεται η δυνατότητα κρυοσυντήρησης σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων με την τελευταία τεχνική κρυοσυντήρησης γνωστή ως υαλοποίηση (Vitrification). Πρόκειται για μία επαναστατική νέα μέθοδο που συμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία  παρουσιάζει εξαιρετικά Η κατάψυξη των εμβρύων, του σπέρματος καθώς και των ωαρίων, γίνεται σε υγρό άζωτο σε -196ο C.   Κρυοσυντήρηση Σπέρματος Σε…

Διαβάστε περισσότερα