Όλα Όσα Χρειάζεται Να Γνωρίζετε

Σύνδρομο Υπερδιέγερσης Ωοθηκών (OHSS)

Το σύνδρομο αυτό αποτελεί μία ιατρογενή επιπλοκή ορισμένων θεραπειών υπογονιμότητος η οποία χαρακτηρίζεται από διόγκωση των ωοθηκών, συσσώρευση υγρού, απώλεια ενδοαγγειακού όγκου και αιμοσυμπύκνωση. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται μετά από τη χορήγηση της hCG. Παράγοντες κινδύνου για τη εμφάνιση του συνδρόμου: Προηγούμενη εμφάνιση OHSS Πολυκυστικές ωοθήκες (PCO)/ Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ( PCOS) Νεαρή ηλικία <…

Διαβάστε περισσότερα

Βιοψία Όρχεως – TESA | Dr. Μπαθρέλλος

ΑΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑ, ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΝ (TESE) ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Από αζωοσπερμία πάσχει περίπου το 1% των ανδρών του γενικού πληθυσμού και το 10% των ανδρών που μπαίνουν σε διαδικασία διερεύνησης της γονιμότητάς τους. Μέχρι το 1993 οι μοναδικές επιλογές των ανδρών με αζωοσπερμία ήταν η δωρεά σπέρματος ή ηυιοθεσία. Ωστόσο, με την εισαγωγή της μικρογονιμοποίησης (ICSI)το 1993, οι…

Διαβάστε περισσότερα

Ενδομητρίωση και Υπογονιμότητα: Υπάρχει θεραπεία;

Τι ξέρουμε σήμερα για την ενδομητρίωση; Ως ενδομητρίωση ορίζεται η ανεύρεση και ανάπτυξη ιστολογικών στοιχείων που είναι παρόμοια με ενδομητρικούς αδένες και στρώμα, σε όργανα και ιστούς που βρίσκονται έξω από την κοιλότητα της μήτρας (ταξινομείται σε ενδοπυελική και εξωπυελική ενδομητρίωση). Είναι νόσος της αναπαραγωγικής ηλικίας και επηρεάζει τόσο την ποιότητα ζωής της γυναίκας όσο…

Διαβάστε περισσότερα

Μικρογονιμοποίηση – Όλα Όσα Πρέπει Να Γνωρίζετε

Σε περιπτώσεις έντονης ολιγοζωοσπερμίας /ασθενοζωοσπερμίας/ τερατοζωοσπερμίας, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της μεθόδου ICSI. Πρόκειται για μία επαναστατική τεχνική που ονομάζεται ICSI (ΙntraCytoplasmicSpermInjection) ή ενδοκυτταροπλασμική έγχυση. Η ICSI έδωσε τη δυνατότητα σε ζευγάρια που αντιμετώπιζαν βαριές περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας, όπως η ολιγοσπερμία και η αζωοσπερμία αποφρακτικού τύπου, να καταφέρουν να τεκνοποιήσουν. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει γονιμοποίηση…

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Υπογονιμότητας & Ανάπτυξης Εμβρύων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελέγχουμε τη γονιμοποίηση των ωαρίων 16-20 ώρες μετά τη μέθοδο IVFή ICSI. Η φυσιολογική γονιμοποίηση επιβεβαιώνεται με την εμφάνιση δύο προπυρήνων (ο ένας προερχόμενος από το γενετικό υλικό της μητέρας και ο άλλος από το γενετικό υλικό του πατέρα). Τα γονιμοποιημένα ωάρια μεταφέρονται σε φρέσκο καλλιεργητικό υγρό και τοποθετούνται πάλι στον επωαστή. Συνήθως…

Διαβάστε περισσότερα

ASCUS – AGUS: Δύo oνόματα με χίλια πρόσωπα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ O καρκίνoς τoυ τραχήλoυ της μήτρας απoτελεί τη μoναδική μoρφή καρκίνoυ στoν άνθρωπo πoυ μπoρεί να πρoληφθεί σχεδόν 100%. Η αναντίρρητη αυτή αλήθεια oφείλεται στo πασίγνωστo τεστ-ΠΑΠ, την κυτταρoλoγική εξέταση διάγνωσης των παθήσεων τoυ τραχήλoυ της μήτρας, πoυ δημιoυργήθηκε από τoν Γ. Ν. Παπανικoλάoυ. Από την επoχή τoυ Παπανικoλάoυ έως πρόσφατα βέβαια, oι αλλαγές,…

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική της Υπογονιμότητας – Μάθετε τα Πάντα

Ένας σημαντικός αριθμός ζευγαριών, περίπου ένα στα έξι, αντιμετωπίζει προβλήματα σύλληψης και βιώνει τη δύσκολη εμπειρία μιας ή περισσοτέρων αποβολών. Γνωρίζουμε σήμερα ότι πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία προβλημάτων αναπαραγωγής. Μεταξύ αυτών, σημαντικοί είναι οι γενετικοί παράγοντες, κυρίως οι χρωμοσωματικές ανωμαλίες και οι γονιδιακές βλάβες, οι οποίες δύνανται να συνδέονται με την ανδρική στειρότητα (ολιγοσπερμία,…

Διαβάστε περισσότερα

Υποθυρεοειδισμός & Υπογονιμότητα – Μάθετε τα Πάντα

Οι γυναίκες με υποθυρεοειδισμό έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις οιστραδιόλης λόγω μειωμένης ηπατικής παραγωγής (SHBG), αλλά διατηρούν φυσιολογικά επίπεδα ελεύθερης οιστραδιόλης. Η έκκριση των ανδρογόνων είναι επίσης μειωμένη, ενώ η τεστοστερόνη μεταβολίζεται εκλεκτικά περισσότερο προς την ανδροστενδιόνη αντί της ανδροστερόνης (το αντίθετο παρατηρείται στον υπερθυρεοειδισμό). Η οιστραδιόλη και η οιστρόνη μεταβολίζονται προς οιοτριόλη με ελάττωση της 2-υδροξυοιστρόνης…

Διαβάστε περισσότερα

Επαναλαμβανόμενη Αποτυχία Εμφύτευσης – Δρ. Μπαθρέλλος

Ως επαναλαμβανόμενη αποτυχία εμφύτευσης (RIF) ορίζεται όταν μεταφέρονται έμβρυα και αποτυγχάνουν να εμφυτευθούν μετά από πολλές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημα κριτήρια καθορισμού του αριθμού των κύκλων που απέτυχε η εμβρυομεταφορά (ΕΤ) ή ο συνολικός αριθμός των εμβρύων που μεταφέρονται σε αυτές τις προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Kατά συνέπεια, διαφορετικά κέντρα που ασκούν την…

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξήγητη Υπογονιμότητα – Τι Μπορεί Να Ευθύνεται;

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Παρ’ όλες τις προόδους στη διάγνωση, η υπογονιμότητα παραμένει ανεξήγητη σε μεγάλο ακόμα ποσοστό. Στις αρχές του αιώνα μας η υπογονιμότητα χαρακτηριζόταν πάντοτε ανεξήγητη. Σε ειδικές μελέτες, οι εξετάσεις ρουτίνας σε γόνιμα ζευγάρια (σπερμοδιάγραμμα, PCT, έλεγχος ωχρινικής φάσης, υστεροσαλπιγγογραφία), επέτρεψαν τον εντοπισμό τουλάχιστον ενός παράγοντα υπογονιμότητας στα 2/3 των ζευγαριών. Επίσης βρέθηκαν…

Διαβάστε περισσότερα