Κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση IVF

Η κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση περιλαμβάνει: Με η χωρίς πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Συλλογή και επεξεργασία του σπέρματος. Ενδομήτρια έγχυση του επεξεργασμένου σπέρματος σε συγκεκριμένο χρόνο. Ενδείξεις Για τις γυναίκες που δεν εκτίθενται σε επαφή με το σπέρμα σε τακτική βάση: Σε θεραπεία με σπέρμα δότη Προβλήματα στύσεως ή εκσπερμάτωσης Ζευγάρια οροθετικά για τον HIV? Για τις γυναίκες…

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικός Κύκλος: Τι ποσοστά επιτυχούς εγκυμοσύνης επιτυγχάνονται;

Τι ονομάζουμε φυσικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης; Ο φυσικός κύκλος είναι μία προσέγγιση εξωσωματικής γονιμοποίησης χωρίς τη χρήση φαρμάκων διέγερσης. Όσα ωοθυλάκια σχηματίζονται φυσικά κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία. Συνήθως σχηματίζεται και χρησιμοποιείται ένα ωάριο. Πρόκειται για μία πιο φυσική, απλή και ασφαλή διαδικασία που δεν επιβαρύνει τον οργανισμό σας, ενώ…

Διαβάστε περισσότερα

Παρένθετη Μητρότητα: Σε ποιους απευθύνεται & Γιατί να την επιλέξετε;

Τι ορίζεται ως παρένθετη μητρότητα; Ως παρένθετη μητρότητα ορίζεται από τον νόμο «η περίπτωση κατά την οποία μία γυναίκα κυοφορεί και γεννά ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση, με χρήση ωαρίου ξένου προς την ίδια, για λογαριασμό μιας άλλης γυναίκας, η οποία επιθυμεί να αποκτήσει παιδί αλλά αδυνατεί να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους». Η εμβρυομεταφορά γίνεται με…

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Υπερδιέγερσης Ωοθηκών (OHSS)

Το σύνδρομο αυτό αποτελεί μία ιατρογενή επιπλοκή ορισμένων θεραπειών υπογονιμότητος η οποία χαρακτηρίζεται από διόγκωση των ωοθηκών, συσσώρευση υγρού, απώλεια ενδοαγγειακού όγκου και αιμοσυμπύκνωση. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται μετά από τη χορήγηση της hCG. Παράγοντες κινδύνου για τη εμφάνιση του συνδρόμου: Προηγούμενη εμφάνιση OHSS Πολυκυστικές ωοθήκες (PCO)/ Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ( PCOS) Νεαρή ηλικία <…

Διαβάστε περισσότερα

Βιοψία Όρχεως – TESA | Dr. Μπαθρέλλος

ΑΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑ, ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΝ (TESE) ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Από αζωοσπερμία πάσχει περίπου το 1% των ανδρών του γενικού πληθυσμού και το 10% των ανδρών που μπαίνουν σε διαδικασία διερεύνησης της γονιμότητάς τους. Μέχρι το 1993 οι μοναδικές επιλογές των ανδρών με αζωοσπερμία ήταν η δωρεά σπέρματος ή ηυιοθεσία. Ωστόσο, με την εισαγωγή της μικρογονιμοποίησης (ICSI)το 1993, οι…

Διαβάστε περισσότερα

Ενδομητρίωση και Υπογονιμότητα: Υπάρχει θεραπεία;

Τι ξέρουμε σήμερα για την ενδομητρίωση; Ως ενδομητρίωση ορίζεται η ανεύρεση και ανάπτυξη ιστολογικών στοιχείων που είναι παρόμοια με ενδομητρικούς αδένες και στρώμα, σε όργανα και ιστούς που βρίσκονται έξω από την κοιλότητα της μήτρας (ταξινομείται σε ενδοπυελική και εξωπυελική ενδομητρίωση). Είναι νόσος της αναπαραγωγικής ηλικίας και επηρεάζει τόσο την ποιότητα ζωής της γυναίκας όσο…

Διαβάστε περισσότερα

Μικρογονιμοποίηση – Όλα Όσα Πρέπει Να Γνωρίζετε

Σε περιπτώσεις έντονης ολιγοζωοσπερμίας /ασθενοζωοσπερμίας/ τερατοζωοσπερμίας, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της μεθόδου ICSI. Πρόκειται για μία επαναστατική τεχνική που ονομάζεται ICSI (ΙntraCytoplasmicSpermInjection) ή ενδοκυτταροπλασμική έγχυση. Η ICSI έδωσε τη δυνατότητα σε ζευγάρια που αντιμετώπιζαν βαριές περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας, όπως η ολιγοσπερμία και η αζωοσπερμία αποφρακτικού τύπου, να καταφέρουν να τεκνοποιήσουν. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει γονιμοποίηση…

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Υπογονιμότητας & Ανάπτυξης Εμβρύων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελέγχουμε τη γονιμοποίηση των ωαρίων 16-20 ώρες μετά τη μέθοδο IVFή ICSI. Η φυσιολογική γονιμοποίηση επιβεβαιώνεται με την εμφάνιση δύο προπυρήνων (ο ένας προερχόμενος από το γενετικό υλικό της μητέρας και ο άλλος από το γενετικό υλικό του πατέρα). Τα γονιμοποιημένα ωάρια μεταφέρονται σε φρέσκο καλλιεργητικό υγρό και τοποθετούνται πάλι στον επωαστή. Συνήθως…

Διαβάστε περισσότερα

ASCUS – AGUS: Δύo oνόματα με χίλια πρόσωπα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ O καρκίνoς τoυ τραχήλoυ της μήτρας απoτελεί τη μoναδική μoρφή καρκίνoυ στoν άνθρωπo πoυ μπoρεί να πρoληφθεί σχεδόν 100%. Η αναντίρρητη αυτή αλήθεια oφείλεται στo πασίγνωστo τεστ-ΠΑΠ, την κυτταρoλoγική εξέταση διάγνωσης των παθήσεων τoυ τραχήλoυ της μήτρας, πoυ δημιoυργήθηκε από τoν Γ. Ν. Παπανικoλάoυ. Από την επoχή τoυ Παπανικoλάoυ έως πρόσφατα βέβαια, oι αλλαγές,…

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική της Υπογονιμότητας – Μάθετε τα Πάντα

Ένας σημαντικός αριθμός ζευγαριών, περίπου ένα στα έξι, αντιμετωπίζει προβλήματα σύλληψης και βιώνει τη δύσκολη εμπειρία μιας ή περισσοτέρων αποβολών. Γνωρίζουμε σήμερα ότι πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία προβλημάτων αναπαραγωγής. Μεταξύ αυτών, σημαντικοί είναι οι γενετικοί παράγοντες, κυρίως οι χρωμοσωματικές ανωμαλίες και οι γονιδιακές βλάβες, οι οποίες δύνανται να συνδέονται με την ανδρική στειρότητα (ολιγοσπερμία,…

Διαβάστε περισσότερα