Η χώρα μας διαθέτει προοδευτικό και σύγχρονο νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία δωρεάς ωαρίων. Οι δότριες είναι ανώνυμες (ούτε η δότρια γνωρίζει ποια γυναίκα πηρέ τα ωάριά της, ώστε η λήπτρια γνωρίζει από ποια γυναίκα προέρχονται τα ωάρια που παίρνει) και ηλικίας από 18-35 ετών.

Η επιλογή της κατάλληλης δότριας γίνεται με βάση την ομάδα αίματος και τα χαρακτηριστικά της λήπτριας (ύψος, βάρος, χρώμα δέρματος, ματιών, μαλλιών κλπ).

Συνήθως, κάθε λήπτρια προσπαθούμε να παίρνει ένα ικανό αριθμό ωαρίων προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να κάνει και δεύτερη προσπάθεια αν η πρώτη επιτύχει η αποτύχει. Αν επιτύχει μπορεί με το ίδιο γεννητικό υλικό που θα έχει κρυοσυντηρηθεί να κάνει και δεύτερο παιδί, αν αποτύχει να προσπαθήσει δεύτερη φορά αποφεύγοντας τη δαπάνη μιας δεύτερης ολοκληρωμένης προσπάθειας,

Το κόστος  της δωρεάς ωαρίων δεν είναι ευκαταφρόνητο για αυτό θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε η λήπτρια να μείνει γρήγορα έγκυος.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία το ανώτατο επιτρεπτό όριο ηλικίας της λήπτριας είναι μέχρι σήμερα το 50ο έτος.

Τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου παγκοσμίως είναι αρκετά υψηλή (πάνω του 70%). 

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ