Στη Μονάδα μας παρέχεται η δυνατότητα κρυοσυντήρησης σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων με την τελευταία τεχνική κρυοσυντήρησης γνωστή ως υαλοποίηση (Vitrification). Πρόκειται για μία επαναστατική νέα μέθοδο που συμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία  παρουσιάζει εξαιρετικά

 

Η κατάψυξη των εμβρύων, του σπέρματος καθώς και των ωαρίων, γίνεται σε υγρό άζωτο σε -196ο C. 

 

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος 

Σε περίπτωση που ο σύζυγος πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπείες που θα επηρεάσουν τη παραγωγή σπερματοζωαρίων, την ωρίμανση και γονιμοποιητική τους ικανότητα (π.χ. χημειοθεραπεία), επίσης σε περιπτώσεις αποφρακτικής αζωοσπερμίας όπου ο σύζυγος υποβάλλεται σε διαδικασία βιοψίας όρχεος και βρεθούν ώριμα σπερματοζωάρια, το ζευγάρι έχει τη δυνατότητα να καταψύξει ορχικό ιστό ή σπερματοζωάρια και να τα χρησιμοποιήσει αργότερα σε μια προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η κατάψυξη και απόψυξη σπέρματος έχει πολύ καλά ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την κινητικότητα αλλά και τη γονιμοποιητική ικανότητα των σπερματοζωαρίων. 

Στη Μονάδα μας παρέχεται η δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων και εμβρύων με την τελευταία τεχνική κρυοσυντήρησης γνωστή ως υαλοποίηση (Vitrification). Πρόκειται για μία επαναστατική νέα μέθοδο που συμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία  παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο όσο αφορά στα ποσοστά επιβίωσης όσο και στις πιθανότητες εμφύτευσης εμβρύων. 

 

Κρυοσυντήρηση Ωαρίων 

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες γυναίκες καθυστερούν να προβούν σε τεκνοποίηση, λόγω σπουδών, επαγγελματικών υποχρεώσεων, ατυχών σχέσεων, δυσκολίες ευρέσεως συντρόφου, προβλημάτων υγείας κλπ. Έτσι η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού (ωαρίων) πολλές φορές καθίσταται επιβεβλημένη καλύτερη περίοδος για να καταψύξει μία γυναίκα τα ωάριά της είναι πριν τα 35 χρόνια της.

Η δυνατότητα υαλοποίησης ωαρίων έχει ανοίξει τον δρόμο για μια πολύ εξελιγμένη προσέγγιση στα θέματα υπογονιμότητας που αφορούν ιατρικούς, αλλά και κοινωνικούς λόγους, ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος κρυοσυντήρησης. Πιο συγκεκριμένα γυναίκες που αντιμετωπίσουν κακοήθεις νόσους/καρκίνο και για τις οποίες προβλέπεται χημειοθεραπεία και ράδιοθεραπεία ή και χειρουργική αφαίρεση ωοθηκών έχουν την δυνατότητα να υαλοποιήσουν ωάρια πριν την εφαρμογή των εν λόγο θεραπειών, διαφυλάσσοντας έτσι το γενετικό τους υλικό. Η ίδια δυνατότητα είναι πλέον πραγματικότητα για γυναίκες που αναζητούν να υαλοποιήσουν ωάρια λόγο πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας. Επίσης γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν υαλοποίηση των ωαρίων τους επιδιώκοντας την διατήρηση της -ας μας επιτραπεί η προσέγγιση- «γονιμότητας» τους.

 

Κρυοσυντήρηση εμβρύων 

Η κρυοσυντήρηση εμβρύων χρησιμεύει στις περιπτώσεις όπου έχουν γονιμοποιηθεί αρκετά ωάρια, οπότε υπάρχει «περίσσευμα» εμβρύων, είτε σε περιπτώσεις που για κάποιο λόγο θεωρείται σκόπιμη η αναβολή της εμβρυομεταφοράς. Τα πλεονάζοντα έμβρυα έχουν τη δυνατότητα να κρυοσυντηρηθούν με σκοπό να είναι διαθέσιμα να χρησιμοποιηθούν από το ζευγάρι σε κάποιο μελλοντικό κύκλο. Τα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν στο στάδιο των προπυρήνων, στα 4 ή στα 8 κύτταρα ή στο στάδιο της βλαστοκύστης. Η κατάψυξη είναι μία διαδικασία εξαιρετικά απαιτητική για τα έμβρυα και η μερική ή και ολική επιβίωση των εμβρύων δεν εγγυάται πάντοτε, αλλά εξαρτάται από το εξελικτικό στάδιο και την ποιότητα των εμβρύων που υποβάλλονται σ’ αυτή τη διαδικασία. Τα έμβρυα τοποθετούνται διαδοχικά σε κρυοπροστατευτικά διαλύματα ενώ φυλάσσονται σε ειδικών προδιαγραφών παγιέτες που αναγράφουν τα στοιχεία και στη συνέχεια σε ειδικά δοχεία υγρού αζώτου. 

Είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση για την κρυοσυντήρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως επίσης και η διευκρίνηση για το  μέλλον των εμβρύων και ωαρίων αυτών εάν δε χρησιμοποιηθούν μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Βέβαια, κατόπιν συνεννοήσεως με τη Μονάδα Εξωσωματικής, υπάρχει η δυνατότητα παράτασης του χρόνου κρυοσυντήρησης. 

Επίσης, πριν από την πραγματοποίηση της κρυοσυντήρησης γαμετών ή εμβρύων είναι απαραίτητη η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των απαραίτητων εξετάσεων για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (HIVI& II, ηπατίτιδα Β & Cκαι σύφιλη). Οι ίδιες εξετάσεις απαιτούνται και πριν από κάθε προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ