Ως παρένθετη μητρότητα ορίζεται από τον νόμο «η περίπτωση κατά την οποία μία γυναίκα κυοφορεί και γεννά ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων, με χρήση ωαρίου ξένου προς την ίδια, για λογαριασμό μιας άλλης γυναίκας, η οποία

 

Ως παρένθετη μητρότητα ορίζεται από τον νόμο «η περίπτωση κατά την οποία μία γυναίκα κυοφορεί και γεννά ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων, με χρήση ωαρίου ξένου προς την ίδια, για λογαριασμό μιας άλλης γυναίκας, η οποία επιθυμεί να αποκτήσει παιδί αλλά αδυνατεί να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους». Η εμβρυομεταφορά γίνεται με γονιμοποιημένα ωάρια ξένα προς την ίδια. Απαιτείται ειδική δικαστική άδεια μετά από ενδελεχή ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση.

Με βάση τον νόμο, επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα, με δικαστική άδεια που παρέχεται πριν την εμβρυομεταφορά εφόσον υπάρχει έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία των προσώπων που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο και της γυναίκας που θα κυοφορήσει, καθώς και του συζύγου της εφόσον αυτή είναι έγγαμη. Η δικαστική άδεια παρέχεται εφόσον αποδεικνύεται ότι η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο είναι αδύνατο να κυοφορήσει και η άλλη, κατάλληλη για κυοφορία(μετά από ενδελεχή ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση).

Ένα ζευγάρι που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί με αυτό τον τρόπο, αρχικά μέσω των αρμοδίων δικαστηρίων αποκτά την ειδική άδεια για να ξεκινήσει τις διαδικασίες. Στη συνέχεια βρίσκει την γυναίκα (παρένθετη μητέρα) και αφού υπάρξει δικαστική έγκριση ξεκινά η διαδικασία. Στην Ελλάδα τα ζευγάρια συνήθως απευθύνονται στο συγγενικό ή στο στενό φιλικό περιβάλλον για την γυναίκα που θα μπει στην διαδικασία να κυοφορήσει το έμβρυο που θα γεννηθεί με τα γονιμοποιημένα ωάρια της φυσικής μητέρας. Το κόστος είναι αντίστοιχο με αυτό της εξωσωματικής γονιμοποίησης και το ελληνικό νομικό πλαίσιο θεωρεί παράνομο να υπάρξει οικονομική συναλλαγή μεταξύ των εμπλεκομένων (φυσικών γονέων και παρένθετης μητέρας). 

Η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει το παιδί θα πρέπει να μην μπορεί να κυοφορήσει λόγω προβλήματος υγείας (με σχετική πιστοποίηση από τον θεράποντα γιατρό) και να είναι μέχρι 50 ετών. Η παρένθετη μητέρα θα πρέπει να είναι υγιής και κατάλληλη να κυοφορήσει (πιστοποιημένο από γιατρό). Πρέπει να υπάρχει έγγραφη και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα συμφωνία ανάμεσα στους άμεσα εμπλεκομένους (του μελλοντικούς γονείς, της παρένθετης μητέρας και του συζύγου της εάν έχει) των προσώπων που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο και της γυναίκας που θα κυοφορήσει, Τα έξοδα της κυοφορίας, του τοκετού και της λοχείας και ότι άλλο προκύψει λόγω της εγκυμοσύνης, επιβαρύνουν τους ενδιαφερόμενους γονείς. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να διαμένουν στην Ελλάδα Τα ωάρια που θα γονιμοποιηθούν πρέπει να μην ανήκουν στην παρένθετη μητέρα. Πρόκειται για μία μέθοδο που δίνει την ευκαιρία σε ζευγάρια να γίνουν γονείς ακόμη και με αυτό τον τρόπο αν και οι γνώμες διίστανται ανάμεσα σε γιατρούς, ψυχολόγους, εκπρόσωπους της εκκλησίας για τις  νομικές και κοινωνικές δυσκολίες.