Η σπερματέγχυση είναι μία ανώδυνη διαδικασία που δεν απαιτεί αναισθησία. Με την χρήση ειδικής τεχνικής απομονώνονται τα σπερματοζωάρια με τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Μετά την επεξεργασία του δείγματος, πραγματοποιείται ενδομήτριος έγχυση του σπέρματος με

 

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ

Η ασθενής υποβάλλεται σε διαδοχικά υπερηχογραφήματα μέτρησης του αριθμού και του μεγέθους των ωοθυλακίων από την 8η- 10η μέρα του κύκλου. Η χοριακή γοναδοτροπίνη (HCG)  χορηγείται εφόσον ανιχνευθεί τουλάχιστον ένα ωοθυλάκιο διαμέτρου > με 18 χιλ. Η ενδομήτρια σπερματέγχυση πραγματοποιείται 36-40 ώρες μετά τη χορήγηση της HCG.

 

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ 

Η ασθενής υποβάλλεται σε  πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας με   χορήγηση κιτρικής κλομιφαίνης ή γοναδοτροπινών. Κατά τη διάρκεια της λήψης της θεραπείας η ασθενής παρακολουθείται με διαδοχικά υπερηχογραφήματα, καθώς τα ωοθυλάκια αναπτύσσονται με σταθερό ρυθμό και η διάμετρός τους αυξάνει προοδευτικά. Όταν κριθεί ότι τα ωοθυλάκια έχουν μεγαλώσει αρκετά, έχουν δηλαδή αποκτήσει διάμετρο > 18 mmτότε χορηγείται μία τελευταία ένεση ανθρώπινης χοριακής γοναδοτριπίνης ( HCG) με σκοπό την τελική ωρίμανση των ωαρίων και την πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας. Περίπου 36 ώρες μετά η ασθενής υποβάλλεται σε ενδομήτριο σπερματέγχυση.

Η σπερματέγχυση είναι μία ανώδυνη διαδικασία που δεν απαιτεί αναισθησία. Με την χρήση ειδικής τεχνικής απομονώνονται τα σπερματοζωάρια με τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Μετά την επεξεργασία του δείγματος, πραγματοποιείται ενδομήτριος έγχυση του σπέρματος με τη βοήθεια ενός πλαστικού εύκαμπτου καθετήρα. Η ασθενής στη συνέχεια θα πρέπει να παραμείνει χαλαρή  και ήρεμη για ένα μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συσπάσεις της μήτρας και εκβολή του σπέρματος. Το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου ανέρχεται σε 15-20%.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ