Ποια είναι τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης;

Τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι:

 1. Διέγερση ωοθηκών
 2. Συλλογή ωαρίων (ωοληψία)
 3. Γονιμοποίηση ωαρίων στο εργαστήριο
 4. Εμβρυομεταφορά

 

Για ποιο λόγο οδηγείται ένα ζευγάρι σε εξωσωματική;

Συνηθέστερη αιτία που οδηγούν ένα ζευγάρι σε εξωσωματική είναι:

 1. Αποφραγμένες σάλπιγγες
 2. Ανδρικός παράγων (χαμηλός αριθμός ή κινητικότητα σπερματοζωαρίων)
 3. Προχωρημένη ηλικία γυναίκας(πάνω των 40)
 4. Ανεξήγητη υπογονιμότητα (αφού έχει προηγηθεί λαπαροσκόπηση και 2-3 σπερματεγχύσεις)
 5. Ενδομητρίωση

Πολλές φορές μπορεί να συντρέχουν περισσότεροι από ένας παράγοντες υπογονιμότητας.

 

Συνηθέστερα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούμε είναι:

 1. Μακρύ πρωτόκολλο
 2. Βραχύ πρωτόκολλο με αγωνιστή
 3. Βραχύ πρωτόκολλο με ανταγωνιστή
 4. Τροποποιημένος φυσικός κύκλος
 5. Φυσικός κύκλος

Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητος του πρωτοκόλλου που θα χρησιμοποιήσουμε τα πλεονάζοντα έμβρυα θα κρυοσυντηριθούν  με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vertification) ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά .

 

Σύμφωνα με τη πιο πρόσφατη Ελληνική νομοθεσία στην εμβρυομεταφορά μπορούμε να μεταφέρουμε

 1. Δύο έμβρυα σε γυναίκες ηλικίας μέχρι 35 ετών
 2. Τρία έμβρυα σε γυναίκες ηλικίας από 35-40 ετών εφόσον έχουν αποτυχημένες προσπάθειες
 3. Τέσσερα έμβρυα σε γυναίκες από 40 ετών
 4. Σε περιπτώσεις δωρεάς ωαρίων τοποθετούνται μέχρι 2 έμβρυα

 

Καλή επιτυχία

 

 


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ