Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μία ευρέως διαδεδομένη τεχνική που προσφέρει  αποτελεσματική λύση σε πολλά από τα προβλήματα σύλληψης της εποχής μας. Ειδικότερα με τη βοήθεια της τεχνικής αυτής τα ωάρια της γυναίκας γονιμοποιούνται στο εμβρυολογικό εργαστήριο και στη συνέχεια επιλέγονται τα καλύτερα ποιοτικά έμβρυα προς μεταφορά στο ενδομήτριο της ασθενούς.

Οι γυναίκες με υποθυρεοειδισμό έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις οιστραδιόλης λόγω μειωμένης ηπατικής παραγωγής (SHBG), αλλά διατηρούν φυσιολογικά επίπεδα ελεύθερης οιστραδιόλης. Η έκκριση των ανδρογόνων είναι επίσης μειωμένη, ενώ η τεστοστερόνη μεταβολίζεται εκλεκτικά περισσότερο προς την ανδροστενδιόνη

Διαβάστε περισσότερα: Υποθυρεοειδισμός και υπογονιμότητα

Ένας σημαντικός αριθμός ζευγαριών, περίπου ένα στα έξι, αντιμετωπίζει προβλήματα σύλληψης και βιώνει τη δύσκολη εμπειρία μιας ή περισσοτέρων αποβολών. Γνωρίζουμε σήμερα ότι πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία προβλημάτων αναπαραγωγής. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα: Γενιτική της Υπογονιμότητας

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρ’ όλες τις προόδους στη διάγνωση, η υπογονιμότητα παραμένει ανεξήγητη σε μεγάλο ακόμα ποσοστό. Στις αρχές του αιώνα μας η υπογονιμότητα χαρακτηριζόταν πάντοτε ανεξήγητη. Σε ειδικές μελέτες, οι εξετάσεις ρουτίνας σε γόνιμα ζευγάρια (σπερμοδιάγραμμα, PCT

Διαβάστε περισσότερα: Ανεξήγητη υπογονιμότητα

Ως επαναλαμβανόμενη αποτυχία εμφύτευσης (RIF) ορίζεται όταν μεταφέρονται έμβρυα και αποτυγχάνουν να εμφυτευθούν μετά από πολλές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημα κριτήρια καθορισμού του αριθμού των κύκλων που

Διαβάστε περισσότερα: Επαναλαμβανόμενη Αποτυχία Εμφύτευσης (RIF)

Ως παρένθετη μητρότητα ορίζεται από τον νόμο «η περίπτωση κατά την οποία μία γυναίκα κυοφορεί και γεννά ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων, με χρήση ωαρίου ξένου προς την ίδια, για λογαριασμό μιας άλλης γυναίκας, η οποία

Διαβάστε περισσότερα: Παρένθετη Μητρότητα

O καρκίνoς τoυ τραχήλoυ της μήτρας απoτελεί τη μoναδική μoρφή καρκίνoυ στoν άνθρωπo πoυ μπoρεί να πρoληφθεί σχεδόν 100%. Η αναντίρρητη αυτή αλήθεια oφείλεται στo πασίγνωστo τεστ-ΠΑΠ, την κυτταρoλoγική εξέταση διάγνωσης των παθήσεων τoυ τραχήλoυ

Διαβάστε περισσότερα: ASCUS - AGUS: Δύo oνόματα με χίλια πρόσωπα

Πρωτόκολλο φυσικού κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης

Η χρήση του φυσικού κύκλου στην εξωσωματική γονιμοποίηση έχει το πλεονέκτημα της αποφυγής χρήσης φαρμάκων παράλληλα με την ελαχιστοποίηση της εμφάνισης πολλαπλής εγκυμοσύνης. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα: Φυσικός Κύκλος

Στη Μονάδα μας παρέχεται η δυνατότητα κρυοσυντήρησης σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων με την τελευταία τεχνική κρυοσυντήρησης γνωστή ως υαλοποίηση (Vitrification). Πρόκειται για μία επαναστατική νέα μέθοδο που συμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία  παρουσιάζει εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα: Κρυοσυντήρηση σπέρματος, ωαρίων, εμβρύων

Το σύνδρομο αυτό αποτελεί μία ιατρογενή επιπλοκή ορισμένων θεραπειών υπογονιμότητος η οποία χαρακτηρίζεται από διόγκωση των ωοθηκών, συσσώρευση υγρού, απώλεια ενδοαγγειακού όγκου και αιμοσυμπύκνωση. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται μετά από τη

Διαβάστε περισσότερα: Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (OHSS)

Τα πρωτόκολλα διέγερσης που χρησιμοποιούνται στην εξωσωματική καθορίζονται σύμφωνα με την κρίση του ιατρού και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς. Υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα αλλά αυτά που

Διαβάστε περισσότερα: Πρωτόκολλα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Η προεμφυτευτική διάγνωση (PGD) είναι μία τεχνική που μπορεί να εφαρμοσθεί κατά την διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Είναι μία εναλλακτική διαδικασία στην προγεννητική διάγνωση, κατά τη οποία γίνεται η ανίχνευση του γενοτύπου των εμβρύων πριν την αρχή

Διαβάστε περισσότερα: Προεμφυτευτική Διάγνωση (PGD)

Η θεωρητική συχνότητα εμφάνισης των RPL εξαρτάται από τον αριθμό των απωλειών που απαιτείται ώστε να πληρείτε ο ορισμός τους. Παραδοσιακά, η RPL ορίζονταν ως τρεις ή περισσότερες αυτόματες αποβολές και σε ορισμένες περιπτώσεις, περιλαμβάνεται επίσης μια

Διαβάστε περισσότερα: Επαναλαμβανόμενες αποβολές

Από αζωοσπερμία πάσχει περίπου το 1% των ανδρών του γενικού πληθυσμού   και  το   10%  των   ανδρών   που μπαίνουν   σε  διαδικασία διερεύνησης της γονιμότητάς τους.   Μέχρι το 1993 οι μοναδικές επιλογές των ανδρών με αζωοσπερμία ήταν η δωρεά σπέρματος

Διαβάστε περισσότερα: Βιοψία Όρχεως - TESA

  • Καταστολή των ωοθηκών και πρόκληση ελεγχόμενης ωοθηκικής διέγερσης με φαρμακευτική αγωγή.
  • Στο πρώτο αυτό στάδιο της θεραπείας οι ωοθήκες υφίστανται ελεγχόμενη διέγερση με ορμονικά φάρμακα για την παραγωγή
Διαβάστε περισσότερα: Στάδια θεραπευτικού κύκλου IVF

Υπό αναισθησία και υπερηχογραφική καθοδήγηση πραγματοποιείται η διακολπική παρακέντηση των ωοθυλακίων. Κατά τη διάρκεια της ωοληψίας, το ωοθυλακικό υγρό συλλέγεται σε δοκιμαστικούς σωλήνες, οι οποίοι μεταφέρονται άμεσα στο εργαστήριο, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα: Ωοληψία

Πρωτόκολλο κατεψυγμένου κύκλου με χορήγηση ορμονικής θεραπείας

Το πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται στη χρήση των κατεψυγμένων εμβρύων του ζευγαριού μετά από έναν προηγούμενο φυσικό κύκλο

Διαβάστε περισσότερα: Εμβρυομεταφορά από κατάψυξη

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ελέγχουμε τη γονιμοποίηση των ωαρίων 16-20 ώρες μετά τη μέθοδο IVFή ICSI. Η φυσιολογική γονιμοποίηση επιβεβαιώνεται με την εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα: Έλεγχος υπογονιμότητας και ανάπτυξης εμβρύων

Σε περιπτώσεις έντονης ολιγοζωοσπερμίας /ασθενοζωοσπερμίας/ τερατοζωοσπερμίας, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της μεθόδου ICSI. Πρόκειται για μία επαναστατική τεχνική που ονομάζεται ICSI (ΙntraCytoplasmicSpermInjection) ή ενδοκυτταροπλασμική έγχυση.

Διαβάστε περισσότερα: Μικρογονιμοποίηση

Ως ενδομητρίωση ορίζεται η ανεύρεση και ανάπτυξη ιστολογικών στοιχείων που είναι παρόμοια με ενδομητρικούς αδένες και στρώμα, σε όργανα και ιστούς που βρίσκονται έξω από την κοιλότητα της μήτρας (ταξινομείται σε ενδοπυελική και εξωπυελική ενδομητρίωση).

Διαβάστε περισσότερα: Ενδομητρίωση & Υπογονιμότητα

Η σπερματέγχυση είναι μία ανώδυνη διαδικασία που δεν απαιτεί αναισθησία. Με την χρήση ειδικής τεχνικής απομονώνονται τα σπερματοζωάρια με τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Μετά την επεξεργασία του δείγματος, πραγματοποιείται ενδομήτριος έγχυση του σπέρματος με

Διαβάστε περισσότερα: Σπερματέγχυση