Ένας σημαντικός αριθμός ζευγαριών, περίπου ένα στα έξι, αντιμετωπίζει προβλήματα σύλληψης και βιώνει τη δύσκολη εμπειρία μιας ή περισσοτέρων αποβολών. Γνωρίζουμε σήμερα ότι πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία προβλημάτων αναπαραγωγής. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα: Γενιτική της Υπογονιμότητας

O καρκίνoς τoυ τραχήλoυ της μήτρας απoτελεί τη μoναδική μoρφή καρκίνoυ στoν άνθρωπo πoυ μπoρεί να πρoληφθεί σχεδόν 100%. Η αναντίρρητη αυτή αλήθεια oφείλεται στo πασίγνωστo τεστ-ΠΑΠ, την κυτταρoλoγική εξέταση διάγνωσης των παθήσεων τoυ τραχήλoυ

Διαβάστε περισσότερα: ASCUS - AGUS: Δύo oνόματα με χίλια πρόσωπα

Ως επαναλαμβανόμενη αποτυχία εμφύτευσης (RIF) ορίζεται όταν μεταφέρονται έμβρυα και αποτυγχάνουν να εμφυτευθούν μετά από πολλές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημα κριτήρια καθορισμού του αριθμού των κύκλων που

Διαβάστε περισσότερα: Επαναλαμβανόμενη Αποτυχία Εμφύτευσης (RIF)

 

Τι ονομάζουμε φυσικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης;

Ο φυσικός κύκλος είναι μία προσέγγιση εξωσωματικής γονιμοποίησης χωρίς τη χρήση φαρμάκων διέγερσης. Όσα ωοθυλάκια σχηματίζονται φυσικά κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία. Συνήθως σχηματίζεται και χρησιμοποιείται ένα ωάριοΠρόκειται για μία πιο φυσική, απλή και ασφαλή διαδικασία που δεν επιβαρύνει τον οργανισμό σας, ενώ προσφέρει σχετικά καλά ποσοστά επιτυχίας.

Διαβάστε περισσότερα: Φυσικός Κύκλος
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ