Ως ενδομητρίωση ορίζεται η ανεύρεση και ανάπτυξη ιστολογικών στοιχείων που είναι παρόμοια με ενδομητρικούς αδένες και στρώμα, σε όργανα και ιστούς που βρίσκονται έξω από την κοιλότητα της μήτρας (ταξινομείται σε ενδοπυελική και εξωπυελική ενδομητρίωση).

Διαβάστε περισσότερα: Ενδομητρίωση & Υπογονιμότητα

Ένας σημαντικός αριθμός ζευγαριών, περίπου ένα στα έξι, αντιμετωπίζει προβλήματα σύλληψης και βιώνει τη δύσκολη εμπειρία μιας ή περισσοτέρων αποβολών. Γνωρίζουμε σήμερα ότι πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία προβλημάτων αναπαραγωγής. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα: Γενιτική της Υπογονιμότητας

O καρκίνoς τoυ τραχήλoυ της μήτρας απoτελεί τη μoναδική μoρφή καρκίνoυ στoν άνθρωπo πoυ μπoρεί να πρoληφθεί σχεδόν 100%. Η αναντίρρητη αυτή αλήθεια oφείλεται στo πασίγνωστo τεστ-ΠΑΠ, την κυτταρoλoγική εξέταση διάγνωσης των παθήσεων τoυ τραχήλoυ

Διαβάστε περισσότερα: ASCUS - AGUS: Δύo oνόματα με χίλια πρόσωπα

Ως επαναλαμβανόμενη αποτυχία εμφύτευσης (RIF) ορίζεται όταν μεταφέρονται έμβρυα και αποτυγχάνουν να εμφυτευθούν μετά από πολλές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημα κριτήρια καθορισμού του αριθμού των κύκλων που

Διαβάστε περισσότερα: Επαναλαμβανόμενη Αποτυχία Εμφύτευσης (RIF)

Πρωτόκολλο φυσικού κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης

Η χρήση του φυσικού κύκλου στην εξωσωματική γονιμοποίηση έχει το πλεονέκτημα της αποφυγής χρήσης φαρμάκων παράλληλα με την ελαχιστοποίηση της εμφάνισης πολλαπλής εγκυμοσύνης. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα: Φυσικός Κύκλος
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ