Τα πρωτόκολλα διέγερσης που χρησιμοποιούνται στην εξωσωματική καθορίζονται σύμφωνα με την κρίση του ιατρού και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς. Υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα αλλά αυτά που

Διαβάστε περισσότερα: Πρωτόκολλα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Η θεωρητική συχνότητα εμφάνισης των RPL εξαρτάται από τον αριθμό των απωλειών που απαιτείται ώστε να πληρείτε ο ορισμός τους. Παραδοσιακά, η RPL ορίζονταν ως τρεις ή περισσότερες αυτόματες αποβολές και σε ορισμένες περιπτώσεις, περιλαμβάνεται επίσης μια

Διαβάστε περισσότερα: Επαναλαμβανόμενες αποβολές

Υπό αναισθησία και υπερηχογραφική καθοδήγηση πραγματοποιείται η διακολπική παρακέντηση των ωοθυλακίων. Κατά τη διάρκεια της ωοληψίας, το ωοθυλακικό υγρό συλλέγεται σε δοκιμαστικούς σωλήνες, οι οποίοι μεταφέρονται άμεσα στο εργαστήριο, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα: Ωοληψία

 

Ποια είναι τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης;

Τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι:

 1. Διέγερση ωοθηκών
 2. Συλλογή ωαρίων (ωοληψία)
 3. Γονιμοποίηση ωαρίων στο εργαστήριο
 4. Εμβρυομεταφορά

 

Για ποιο λόγο οδηγείται ένα ζευγάρι σε εξωσωματική;

Συνηθέστερη αιτία που οδηγούν ένα ζευγάρι σε εξωσωματική είναι:

 1. Αποφραγμένες σάλπιγγες
 2. Ανδρικός παράγων (χαμηλός αριθμός ή κινητικότητα σπερματοζωαρίων)
 3. Προχωρημένη ηλικία γυναίκας(πάνω των 40)
 4. Ανεξήγητη υπογονιμότητα (αφού έχει προηγηθεί λαπαροσκόπηση και 2-3 σπερματεγχύσεις)
 5. Ενδομητρίωση

Πολλές φορές μπορεί να συντρέχουν περισσότεροι από ένας παράγοντες υπογονιμότητας.

 

Συνηθέστερα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούμε είναι:

 1. Μακρύ πρωτόκολλο
 2. Βραχύ πρωτόκολλο με αγωνιστή
 3. Βραχύ πρωτόκολλο με ανταγωνιστή
 4. Τροποποιημένος φυσικός κύκλος
 5. Φυσικός κύκλος

Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητος του πρωτοκόλλου που θα χρησιμοποιήσουμε τα πλεονάζοντα έμβρυα θα κρυοσυντηριθούν  με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vertification) ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά .

 

Σύμφωνα με τη πιο πρόσφατη Ελληνική νομοθεσία στην εμβρυομεταφορά μπορούμε να μεταφέρουμε

 1. Δύο έμβρυα σε γυναίκες ηλικίας μέχρι 35 ετών
 2. Τρία έμβρυα σε γυναίκες ηλικίας από 35-40 ετών εφόσον έχουν αποτυχημένες προσπάθειες
 3. Τέσσερα έμβρυα σε γυναίκες από 40 ετών
 4. Σε περιπτώσεις δωρεάς ωαρίων τοποθετούνται μέχρι 2 έμβρυα

 

Καλή επιτυχία

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ελέγχουμε τη γονιμοποίηση των ωαρίων 16-20 ώρες μετά τη μέθοδο IVFή ICSI. Η φυσιολογική γονιμοποίηση επιβεβαιώνεται με την εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα: Έλεγχος υπογονιμότητας και ανάπτυξης εμβρύων
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ